P-poż.

Ppoż., czyli systemy przeciwpożarowe

Pod nazwą system przeciwpożarowy kryje się cała grupa systemów, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru, a następnie uruchomienie systemu sygnalizacji o pożarze oraz systemów wspomagających ewakuację i gaszenie, jeżeli zostały one zainstalowane. Z tego krótkiego opisu jasno wynika, że zaprojektowanie, a następnie zaimplementowanie kompleksowego rozwiązania, którego zadaniem będzie ochrona życia i mienia w przypadku pożaru, jest bardzo złożonym procesem. Biorąc to pod uwagę, misję tę powinno się powierzyć zaufanej i tak doświadczonej firmie instalatorskiej, jaką jest Alarm-Tel. Prosimy o kontakt w przypadku konieczności przeglądu lub awarii. Przeprowadzamy kompleksowe konserwacje i naprawy.